LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w Bieruniu

Licealna genealogia

Zapraszamy do udziału w projekcie stworzenia drzewa genealogicznego uczniów naszego Liceum.

Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, rok ukończenia szkoły, stopień pokrewieństwa. Mile widziane również zdjęcie.
Wasze prace chcielibyśmy zaprezentować podczas obchodów 75-lecia. Najbardziej rozwinięte :-) drzewo genealogiczne zostanie nagrodzone, a wśród pozostałych rozlosujemy bluzy szkolne.
Szczegóły techniczne i merytoryczne u pani profesor Bożeny Boduch-Gorczycy i pana profesora Piotra Gorczycy. Termin do końca maja.
Pokażmy, jak piękną Licealną Rodziną jesteśmy